ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารเสริมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย


183/2 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย ตั้งอยู่ที่

183/2 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย

ได้แก่ 0103558001299
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมัน 4 สหาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*