ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง บริการหลังการขายระบบกลองวงจรปิดระบบโทรศัพท์สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด


90/174 ซอยวัชรพล 1/4 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

90/174 ซอยวัชรพล 1/4 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0103558001302
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*