ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการขนส่งบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี


11/132 ซอยวัชรพล 1/9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี ตั้งอยู่ที่

11/132 ซอยวัชรพล 1/9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี

ได้แก่ 0103558001329
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวรรธน์ทวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*