ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซม ยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส


1723 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

1723 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส

ได้แก่ 0103558001337
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ชัยเซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*