ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายหมึกพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99


152/187 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99 ตั้งอยู่ที่

152/187 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99

ได้แก่ 0103558001353
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร เทรดดิ้ง 99:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*