ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ขายส่ง เครื่องชังดิจิตอลและรวมทั้งอะไหล่ วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องชังดิจิตอล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง


26 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

26 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง

ได้แก่ 0103558001434
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.ที รุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*