ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเข้า และส่งออก จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด


135 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

135 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แยก 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0103558001451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*