ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกและจำหน่ายเครื่องสำอาง สบู่ แชมพู น้ำหอม น้ำยาดับกลิ่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก


2 ซอยรามคำแหง 164 แยก 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก ตั้งอยู่ที่

2 ซอยรามคำแหง 164 แยก 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก

ได้แก่ 0103558001507
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณมณ ออฟ แบงค์คอก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*