ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง


555 อาคารพาลาเดียม ชั้น เอ 3 ห้อง 447 ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

555 อาคารพาลาเดียม ชั้น เอ 3 ห้อง 447 ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0103558001540
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล แฟชั่น เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*