ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท


8 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท ตั้งอยู่ที่

8 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท

ได้แก่ 0103558001558
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพ่น ซอฟท์ อินทิเกรท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*