ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านกฎหมายและบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง


83 ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง ตั้งอยู่ที่

83 ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง

ได้แก่ 0103558001582
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*