ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่ารถ เช่น รถยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)


140/119 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558) ตั้งอยู่ที่

140/119 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558)

ได้แก่ 0103558001621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดา (2558):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*