ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท


138/3 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-3 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท ตั้งอยู่ที่

138/3 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-3 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท

ได้แก่ 0103558001639
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เอส ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*