ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์


23/155 ซอยประชาอุทิศ 81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่

23/155 ซอยประชาอุทิศ 81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์

ได้แก่ 0103558001647
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เซอร์เวย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*