ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตซื้อขายจำหน่ายเบเกอรี่ขนมต่าง ๆ ทุกชนิดรวมถึงจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์


98/86 หมู่บ้านทาวน์พลัส อ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

98/86 หมู่บ้านทาวน์พลัส อ่อนนุช-ลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์

ได้แก่ 0103558001655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมุน ฟู้ด โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*