ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท


10/229 ซอยศรีนครินทร์ 49 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท ตั้งอยู่ที่

10/229 ซอยศรีนครินทร์ 49 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท

ได้แก่ 0103558001663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.อี. ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*