ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท


58/209 ซอยรามคำแหง 3 (สองพี่น้อง) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท ตั้งอยู่ที่

58/209 ซอยรามคำแหง 3 (สองพี่น้อง) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท

ได้แก่ 0103558001698
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชี ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*