ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล


910/132 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล ตั้งอยู่ที่

910/132 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล

ได้แก่ 0103558001701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย จินเหลียนซิง สเปเชียล แมททีเรียล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*