ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านมผงสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า


26 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า ตั้งอยู่ที่

26 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า

ได้แก่ 0103558001795
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรเวชฟาร์ม่า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*