ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านการบัญชี ให้คำปรึกษา รวมถึงการวางระบบและอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี


20 ซอยคู้บอน 42 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี ตั้งอยู่ที่

20 ซอยคู้บอน 42 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี

ได้แก่ 0103558001809
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศธนการบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*