ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)


2569 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015) ตั้งอยู่ที่

2569 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015)

ได้แก่ 0103558001817
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.อาร์.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*