ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์


61 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์ ตั้งอยู่ที่

61 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์

ได้แก่ 0103558001833
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเลบ คิดส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*