ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์


88/11 ซอยบรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์ ตั้งอยู่ที่

88/11 ซอยบรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์

ได้แก่ 0103558001850
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล ซิลเวอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*