ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็กเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน(เนอสรี่)

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์


2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.7 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.7 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์

ได้แก่ 0103558001906
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟเต็ดคิดส์ เซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*