ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย บัญชี ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)


473/113 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015) ตั้งอยู่ที่

473/113 ซอยอ่อนนุช 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015)

ได้แก่ 0103558001931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*