ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก ส่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย


50/70 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

50/70 ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558001973
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีวี การ์ด ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*