ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักอพาร์ทเม้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส


645/22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส ตั้งอยู่ที่

645/22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส

ได้แก่ 0103558001981
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรซี่ โรส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*