ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการที่พักอาศัย ห้องเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น


127/1 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น ตั้งอยู่ที่

127/1 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น

ได้แก่ 0103558002031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจฟ้า แมนชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*