ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน


3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน ตั้งอยู่ที่

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน

ได้แก่ 0103558002040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาสิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*