ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 350,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอะไหล่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และรถทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน


57 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน ตั้งอยู่ที่

57 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-3-4 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วันเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน

ได้แก่ 0103558002066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม วัน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*