ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับติดตั้ง ออกแบบ งานอลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม


56 ซอยสุขสวัสดิ์ 58 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม ตั้งอยู่ที่

56 ซอยสุขสวัสดิ์ 58 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม

ได้แก่ 0103558002082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราฟท์แมน อลูมินั่ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*