ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี


161/65 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี ตั้งอยู่ที่

161/65 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี

ได้แก่ 0103558002112
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์วาย ธุรกิจการบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*