ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง


31/85 ซอยศาลาธรรมสพน์ 11 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง ตั้งอยู่ที่

31/85 ซอยศาลาธรรมสพน์ 11 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง

ได้แก่ 0103558002121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีอาร์ ทราเวล แอนด์ เทรนนิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*