ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการห้องซ้อมดนตรี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค


115/14 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค ตั้งอยู่ที่

115/14 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค

ได้แก่ 0103558002139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย มิวสิค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*