ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย สบู่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี


39/107 หมู่บ้านอรุณวรรณ 2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 75 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี ตั้งอยู่ที่

39/107 หมู่บ้านอรุณวรรณ 2 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 75 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี

ได้แก่ 0103558002163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเศรษฐี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*