ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต


758/16 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต ตั้งอยู่ที่

758/16 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต

ได้แก่ 0103558002198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสดี ซัพพอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*