ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์


52 ซอยรามอินทรา 46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่

52 ซอยรามอินทรา 46 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์

ได้แก่ 0103558002201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ที-เทค ดิสตริบิวเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*