ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และรับจ้าง ทำถุงสำหรับสวมนิ้วและมือ ที่ทำจาก ยาง ยางเทียม สิ่งทำเทียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ


51/145 ซอยพึ่งมี 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ ตั้งอยู่ที่

51/145 ซอยพึ่งมี 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ

ได้แก่ 0103558002210
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ โกลฟ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*