ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อ อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม


588/376 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 55/1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม ตั้งอยู่ที่

588/376 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 55/1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 13 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม

ได้แก่ 0103558002236
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอพี เอ็นจิเนียริ่ง ทีม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*