ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตวงวัดในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล


339 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล ตั้งอยู่ที่

339 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล

ได้แก่ 0103558002244
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวทอง แมชชินทูล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*