ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์


63/2059 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์ ตั้งอยู่ที่

63/2059 ซอยราษฎร์พัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์

ได้แก่ 0103558002252
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริดฟลอร์ ดีไซน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*