ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า


28/266 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า ตั้งอยู่ที่

28/266 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า

ได้แก่ 0103558002261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัทเยนดร้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*