ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า รับจ้างผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล


231 ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่

231 ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้แก่ 0103558002309
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณธัญญา อินเตอร์เนชั่นแนล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*