ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์


48/12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 47 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์ ตั้งอยู่ที่

48/12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 47 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์

ได้แก่ 0103558002317
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ซุปเปอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*