ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์


48/12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 47 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์ ตั้งอยู่ที่

48/12 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 47 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์

ได้แก่ 0103558002325
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดี ออแกไนซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*