ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการขนส่งโดยสาร เพื่อท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนบุคคลอื่นๆ พร้อมคนขับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)


117 ซอยเพชรเกษม 78 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

117 ซอยเพชรเกษม 78 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0103558002341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มบัส (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*