ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ และตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป


636 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป ตั้งอยู่ที่

636 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป

ได้แก่ 0103558002422
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ เอ บิ๊กสเต็ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*