ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนต่าง ๆ ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท


115 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท ตั้งอยู่ที่

115 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท

ได้แก่ 0103558002457
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี แอนด์ แอสโซซิเอท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*