ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์


114/66 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์ ตั้งอยู่ที่

114/66 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์

ได้แก่ 0103558002503
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ที อีลิเวเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*