ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อ ขาย สินค้า หรือ บริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบสื่ออินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์


382 อาคารไนซ์ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งอยู่ที่

382 อาคารไนซ์ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์

ได้แก่ 0103558002538
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคสเต็ป เอ็นเตอร์ไพรส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*